Archive for the ‘Nutikimai’ Category

Vieną dieną nei iš šio, nei iš to, kažkodėl pradėjau jausti kažkokį nepaaiškinamą nerimą – atsirado  kažin koks keistas, ilgalaikis, lyg perspėjantis baimės jausmas. Nieko nesinorėjo daryti, nei apie nieką galvoti… Tiesiog niekur negalėjau rasti sau vietos. Tokia savijauta mane gąsdino. Nieko panašaus nebuvau patyręs, todėl apsilankiau pas keletą gydytojų, kad išaiškintų kas man darosi. […]

 

Būna ir taip..

Posted: 27th gegužės 2016 by Evaldas. in Apie viską, Nutikimai

Būna ir taip

Neįtikėtini įvykiai iš armijos laikų (tęsinys)

Posted: 25th balandžio 2015 by Evaldas. in Apie viską, Nutikimai

Buvo pietų metas, tad kartu su kitais atėjau pietauti. Tai, ką išvydau, mane sujaudino iki pat širdies gelmių. Pasirodo, čia karaliavo vien “senieji” jūreiviai. Vieni, prisipylę pilnas lėkštes sriubos, jau ruošėsi valgyti, kiti dar pylėsi. Tačiau jų lėkštėse pamačiau vien tirščius – bulves, mėsą. Net pats nepajutau, kaip pripuoliau prie sėdinčių “senių”. – Kodėl taip […]

Atėjus priesaikos priėmimo dienai, visus naujokus išrikiavo rikiuotėje. Jau tada mano širdis kažkodėl nerimavo, jaučiau kažkokį nepaaiškinamą sielvartą. Nesupratau, kas man darosi… Aš stebėjau ceremoniją beveik nieko negirdėdamas išskyrus širdies dūžius krūtinėje. Atsipeikėjau, kai pastebėjau ateinantį karininką. – Jūs ką? – išgirdau jo reiklų balsą. – Negirdėjote savo pavardės? Prašom, jūsų eilė. – Aš nepriimsiu […]

Atėjus laikui, iš komisariato gavau šaukimą tarnauti tarybinės armijos gretose. Jau būdamas Vilniuje supratau, kad teks tarnauti jūrų laivyne… Man tai nepatiko. Bet negalėjau priešintis, nebuvo kaip… Iš Vilniaus važiavau į nežinią… Traukiniu… Paskendęs mintyse… Jau tada, kai mane nuvežė į Sevastopolį, kur laukė dar viena komisija, turėjusi paskirti tarnybos vietą ir dalinį, nerimavau dar […]

Norėjo draugauti…

Posted: 6th liepos 2010 by Evaldas. in Nutikimai

Mažas padarėlis, gražus ir žaismingas… Įskrido ir naršė po mašinos saloną… Retkarčiais nutūpdavo, bet ir vėl pakildavo… Ilgai dūko, kol galiausiai nutūpė ant vairo ir apmirė.. Turbūt norėjo, kad įamžinčiau jo dydį… Gerai kad po ranka mobilusis telefonas Bet paskui jis nutūpė geresnėj vietelėj ir laukė kol įamžinsiu

…viena istorija…

Posted: 3rd sausio 2010 by Evaldas. in Nutikimai, Skaitiniai laisvalaikiui

Buvo birželio mėnuo. Už lango karaliavo vasara. Visa gamta žaliavo… Kaitriais spinduliais žieduose mirgėjo saulė, zuikučiais žaisdama ir džiugindama visus, kas gyva. Tik jam buvo liūdna. Spaudė sielvarto kamuolys… Nejuto jokio džiaugsmo, nors ir žinojo, kad jau yra paleidžiamas iš ligoninės namo. Atrodė, už šios ligoninės sienų turėjo palikti visas savo kančios išvagotas dienas, nemigo […]

Nori tapti nematomu?

Posted: 15th rugsėjo 2009 by Evaldas. in Nutikimai

Nori tapti nematomu? Norit tikėkit, norit ne, bet pasitelkęs savo atmintį, prisiminiau vieno paslaptingojo dieduko pasakojimą apie jo įspūdžius tuo metu, kai jis tapdavo nematomu. Taip, taip, jums nepasigirdo. Jeigu pats nebūčiau klausęsis jo pasakojimų, jeigu pats nebūčiau matęs jo išdarinėjamų šposų, tai šiandieną ir nepasakočiau šios senos istorijos. Mane žavėjo jo sugebėjimai. Dieną, naktį […]