13 – 18 DIENOMIS   LAIKAS VISO UŽTRUNKAMA
Apžvalgos ratas

Virvutė su mazgeliais (aukštyn)
Nutolusi naktis3 puodeliai: 1 – 2 dalisČia ir TenČia ir Ten: atsimerkus

Plačiai atmerktos akys

Pinbolas

Raktas nr. 6: atsipaladavimas

30 sek. į kiekvieną pusę

2 minutes

1 minutę
4 minutes

4 minutes kiekviena akimi

2 minutes

1 minutę

1 minutę kiekviena akimi

4 minutes (ar ilgiau)

1:00
3:004:008:0016:00

18:00

19:00

21:00

25:00

Virvutė su mazgeliais (aukštyn) reiškia, kad iš pradžių reikia sutelkti žvilgsnį į tolimiausią virvutės galą (prie pat nykščio), po to žvilgsnį permesti aukštyn į kitą mazgelį, dar aukštyn į artimesnį mazgelį, o tada žvelgti prie pat nosies. Po to vėl nuo pradžių – į tolimiausią virvutės galą, aukštyn, dar aukštyn ir tt.

Pratimas 3 puodeliai: 1-2 dalis reiškia, kad turite puoduką pamatyti kaip aprašyta 1 dalyje, o tada performuoti žvilgsnį ir pamatyti puoduką kaip parašyta 2 dalyje, ir vėl kaip 1, ir vėl kaip 2… Kitaip tariant puodukas atverstas/užverstas, atverstas/užverstas ir tt.

Rakto nr. 6: atsipalaidavimas paaiškinimas:
Prieš lempą (40-100vatų) užsimerkite, kad akys sugertų šviesą ir taip atpalaiduotų.
Jei lempa pritvirtinta, sukinėkite galvą, kad gautųsi kaip masažas. Jei lempa nepritvirtinta, tai vedžiokite ją apvaliame judėjime

Comments

CommentLuv badge