Taigi, kuo save laikome? Kuo dedamės esantys? Protingais ar kvailais? Viską žinančiais ar nieko? Gerais žmonėmis ar nealbai gerais? O gal suktais? Gal mėgstame naudotis kitų gerumu? Ir aplamai, ar galime save vadinti geru žmogumi? Klausimų nedaug. Bet ar galime patys sau atsakyti į tuos klausimus? Protas mums atsakys taip kaip mes patys norėsime. O mūsų širdis? Siela? Sąžinė? Ką mums sako sielos balsas, jei aplamai jį galime girdėti?
Sokratas pasakė : – Aš žinau, kad nieko nežinau.
O jūs?

Comments

CommentLuv badge