Negailestingas, pražūtingas pasaulis nuveda į pražūtį. Ir kokie mes bebūtume – ar stiprūs, ar pinigingi, įtakingi ar išmintingi, nepadės niekas išvengti pražūties, jeigu įsiliesime į šį pasaulį ir pritapsime jame. Niekas nepasakys, kiek mums duota laiko būti šiame pasaulyje, todėl kasdien įgyvendinkime galimybę nepražūti. Siekime to nuo dabar, nuo šios akimirkos, kad tą laiką atitolintume iki begalybės. Nebūkime kaip visi. Pasaulis negailestingas. Jis pražūtingas. Viskas mūsų rankose! Sugrįžkime. Viskas mūsų siekyje, mūsų pačių galioje! Gyvenkime taip, kad visada rytojus ateitų! Mokinkimės gyventi Šviesoje. Keliaukime su Šviesa ir Ji neleis užgesti Jūsų Švieselei!
Evaldas Vigelis

Comments

CommentLuv badge